The Marc Robin Company heeft de informatie op deze website met  grote zorgvuldigheid geselecteerd. Juistheid en volledigheid van de informatie zijn hierbij prioriteit. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van informatie en publicatie op deze website.De aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en of beschreven zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist.Kwaliteit, kleur, afmeting en overige specificaties van weergegeven producten kunnen afwijken van het originele product.

Dit is mede afhankelijk van het geschikt maken van afbeeldingen voor weergave op deze website.


 

The Marc Robin Company has selected the information on this website with great care. Accuracy and completeness of the information are priorities here.We accept no liability for the damage that might occur as a result of information and publication on this website.The offered products are clearly and truthfully portrayed and / or described as fully as possible.Quality, color, dimensions and other specifications of displayed products may differ from the original product.

This is partly dependent on making images suitable for display on this website.