Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze producten en of dienstverlening. Wij willen u graag verder helpen en een gewenste oplossing bieden. U kunt mailen naar: info@marcrobin.nl

 

Onze medewerkers van de afdeling klachten zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar wij bij zijn aangesloten.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 


 

 

It is of course annoying if you have a complaint about our products and services. We would like to help you further and offer you a desired solution. You can mail to: info@marcrobin.nl

 

Our employees of the complaints department will review the complaint and try to resolve the complaint to everyone's satisfaction.

 

After receiving your complaint you will receive a confirmation from us.
We will respond to your complaint within 14 days of receipt, if it needs more time, we will notify you.
If you do not appreciate this, you can always contact the mediation department of Stichting Webshop Keurmerk to which we are affiliated.


From 15 February 2016, it is also possible for consumers in the EU to register complaints via the ODR platform of the European Commission. This ODR platform can be found at https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage If the complaint is not yet under consideration elsewhere, you are free to complaint through the European Union platform