retouren en reclamaties

 

Retouren 
U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijk instructies. Neem contact met ons op per mail om uw retour/herroeping te melden info@marcrobin.nl.

Vermeld hierbij de volgende informatie : 

  • besteld op/ontvangen op
  • naam
  • adres
  • datum
  • Eventueel de reden ( niet verplicht/noodzakelijk)

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

 

The Marc Robin Company  vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door The Marc Robin Company  in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij The Marc Robin Company aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. The Marc Robin Company  gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.’’Reclamatie
Een klacht over een product of service moeten binnen 2 maanden na ontdekking, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend nadat u de gebreken heeft geconstateerd. Bij The Marc Robin ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.